parochie

Hier vindt U informatie terug van de parochie H. Barbara.

ATTENTIE:

Wij gaan voorlopig door met om de 14 dagen

een H.Mis:

De volgende mis is op

Zondag 19 januari om 11.00 uur.

 

 

                        IN OVERLEG MET HET PASTORAAL TEAM VAN HORST

BEGINNEN DE MISSEN OM 11.00 UUR.

 

    • Misintenties kunnen altijd afgelezen worden, ook al staan ze

niet vermeld in het Mededelingenblad.

BEREIKBAARHEID PAROCHIE:

De Parochie is te bereiken via: Ton Bukkems telefoon: 06-21513560 of schriftelijk via zijn huisadres: Helenaveenseweg 4.   Krijgt U niet direct gehoor, spreek dan Uw naam en telefoonnummer in, dan kan ik U terugbellen. 

Voor de opgave van de Misintenties geldt het volgende e-mail adres:

 parochie@griendtsveen.org

De misintenties kunnen ook schriftelijk opgegeven worden. 

Eveneens op het adres: Helenaveenseweg 4, 5766 PB Griendtsveen. 

De misintenties staan in het Mededelingenblad.

Wilt U uw kind laten dopen, wilt U gaan trouwen neem dan tijdig contact op met het Kerkbestuur, bij voorkeur via e-mail

Kijk ook eens op de facebookpagina van Parochie H.Barbara:

www.facebook.com/parochiebarbara

     Tarieven van de parochie.       Informatie over kerkbijdrage.