parochie

Hier vindt U informatie terug van de parochie H. Barbara.

ATTENTIE:

Wij hebben om de 14 dagen een H.Mis:

De volgende mis is op: 5 december.

 

 

VOOR ALLES GELDT: KOM ALLEEN NAAR DE KERK ALS U GOED GEZOND BENT.

 

 

Misintenties kunnen altijd afgelezen worden, ook al staan ze

niet vermeld in het Mededelingenblad.

 

BEREIKBAARHEID PAROCHIE:

De Parochie is te bereiken via: Ton Bukkems telefoon: 06-21513560 of schriftelijk via zijn huisadres: Helenaveenseweg 4.  Krijgt U niet direct gehoor, spreek dan Uw naam en telefoonnummer in, dan kan ik U terugbellen.  

Voor de opgave van de Misintenties geldt het volgende e-mail adres:

 parochie@griendtsveen.org

De misintenties kunnen ook schriftelijk opgegeven worden. 

Eveneens op het adres: Helenaveenseweg 4, 5766 PB Griendtsveen. 

De misintenties staan in het Mededelingenblad.

Wilt U uw kind laten dopen, wilt U gaan trouwen neem dan tijdig contact op met het Kerkbestuur, bij voorkeur via e-mail

Kijk ook eens op de facebookpagina van Parochie H.Barbara:

www.facebook.com/parochiebarbara

     Tarieven van de parochie.       Informatie over kerkbijdrage.