parochie

Hier vindt U informatie terug van de parochie H. Barbara.

ATTENTIE:

Wij hebben om de 14 dagen een H.Mis:

De volgende mis is op: 31 januari.

 

Met deze link: pagina 1

en deze link: pictogrammen gaat U naar de richtlijnen

zoals deze nog steeds gelden.

VOOR ALLES GELDT: KOM ALLEEN NAAR DE KERK ALS U GOED GEZOND BENT.

 

We hebben besloten om het 125 jarig jubileum te verplaatsen

naar volgend jaar, 09 mei 2021.

 

Misintenties kunnen altijd afgelezen worden, ook al staan ze

niet vermeld in het Mededelingenblad.

 

BEREIKBAARHEID PAROCHIE:

De Parochie is te bereiken via: Ton Bukkems telefoon: 06-21513560 of schriftelijk via zijn huisadres: Helenaveenseweg 4.  Krijgt U niet direct gehoor, spreek dan Uw naam en telefoonnummer in, dan kan ik U terugbellen.  

Voor de opgave van de Misintenties geldt het volgende e-mail adres:

 parochie@griendtsveen.org

De misintenties kunnen ook schriftelijk opgegeven worden. 

Eveneens op het adres: Helenaveenseweg 4, 5766 PB Griendtsveen. 

De misintenties staan in het Mededelingenblad.

Wilt U uw kind laten dopen, wilt U gaan trouwen neem dan tijdig contact op met het Kerkbestuur, bij voorkeur via e-mail

Kijk ook eens op de facebookpagina van Parochie H.Barbara:

www.facebook.com/parochiebarbara

     Tarieven van de parochie.       Informatie over kerkbijdrage.