parochie

Hier vindt U informatie terug van de parochie H. Barbara.

ATTENTIE:

Wij gaan voorlopig door met om de 14 dagen

een H.Mis:

De volgende mis is op

10 november.

Na afloop van deze mis weer samen koffie drinken.

Op 30 november is het Vormsel.

         Op zondag 13 oktober wordt weer het Limonollen gehouden, als onderdeel       van het Bokkenollen. In verband daarmee zal de H.Mis op die zondag vervallen. We gaan deze H.Mis dan niet verschuiven.

                       IN OVERLEG MET HET PASTORAAL TEAM VAN HORST

BEGINNEN DE MISSEN OM 11.00 UUR.

 

    • Misintenties kunnen altijd afgelezen worden, ook al staan ze

niet vermeld in het Mededelingenblad.

BEREIKBAARHEID PAROCHIE:

De Parochie is te bereiken via: Ton Bukkems telefoon: 06-21513560 of schriftelijk via zijn huisadres: Helenaveenseweg 4.   Krijgt U niet direct gehoor, spreek dan Uw naam en telefoonnummer in, dan kan ik U terugbellen. 

Voor de opgave van de Misintenties geldt het volgende e-mail adres:

 parochie@griendtsveen.org

De misintenties kunnen ook schriftelijk opgegeven worden. 

Eveneens op het adres: Helenaveenseweg 4, 5766 PB Griendtsveen. 

De misintenties staan in het Mededelingenblad.

Wilt U uw kind laten dopen, wilt U gaan trouwen neem dan tijdig contact op met het Kerkbestuur, bij voorkeur via e-mail

Kijk ook eens op de facebookpagina van Parochie H.Barbara:

www.facebook.com/parochiebarbara

     Tarieven van de parochie.       Informatie over kerkbijdrage.