Vergaderschema en andere info.

 

De dorpsraad vergadert in principe elke derde woensdag van de maand.

Het verslag van de vorige vergadering staat bij de verslagen.

 

In de maanden juli en augustus zijn er meestal geen vergaderingen.

Wanneer er geen actuele agendapunten zijn, kan het zijn dat er vergaderingen niet door gaan. Het dagelijks bestuur beslist hierover.

In het Mededelingenblad kunt U lezen wanneer de volgende vergadering is.

Tarievenlijst Mededelingblad                              

Griendtsveen is een onderdeel van de gemeente Horst aan de Maas.

Informatie over diverse zaken kunt U daar ook vinden.