Dorpsraad Griendtsveen

                                              

      

Welkom op de nieuwe site van Dorpsraad Griendtsveen.

Hier kunt U terecht voor het Mededelingenblad en de verslagen van de Dorpsraad.

De meeste documenten zijn in te zien met adobe reader.

Dit programma is gratis te downloaden vanaf internet als U dit nog niet heeft.

We wensen u veel leesplezier en mogelijk dat we in de toekomst deze site verder uitbreiden en gaan voorzien van foto’s etc.               

Het dagelijks bestuur.

De fotopagina is vernieuwd zodat ik eenvoudiger foto’s kan laten zien.

     Facebook-linkers welkom op onze site. Via facebook kunt U ons ook ‘leuk’vinden.

[Dorpsraad] [Contact Us] [Mededelingenblad] [Verslagen] [Info] [Links] [Links overig]

F