Dorpsraad Griendtsveen

                                              

      

Welkom op de nieuwe site van Dorpsraad Griendtsveen.

Hier kunt U terecht voor het Mededelingenblad en de verslagen van de Dorpsraad.

De meeste documenten zijn in te zien met adobe reader.

Dit programma is gratis te downloaden vanaf internet als U dit nog niet heeft.

We wensen u veel leesplezier en mogelijk dat we in de toekomst deze site verder uitbreiden en gaan voorzien van foto’s etc.               

Het dagelijks bestuur.

 

Informatie over rondgang Mededelingenblad:

Ook in 2021 doen we de digitale rondgang voor het Mededelingenblad per bank. U kunt uw bijdragen overmaken op een nieuwe bankrekening van de Dorpsraad:

NL87 RABO 0348110537

Wij hopen natuurlijk dat zoveel mogelijk huishoudens meedoen aan deze inzameling en een bijdrage overmaken.

 

     Facebook-linkers welkom op onze site. Via facebook kunt U ons ook ‘leuk’vinden.

[Dorpsraad] [Contact Us] [Mededelingenblad] [Verslagen] [Info] [Links] [Links overig]

F